Bone (kosť)Bone (kosť)

Popis:
– zdrojom kostí je skeleton.
– zabitím skeletona získame 0-2 kosti
– kosti sa využívajú na výrobu kostnej múčky a taktiež sa dajú využiť na ochočenie vlka.