Cake (torta)Cake (torta)
Popis:
– torta sa musí položiť na zem, až potom sa da jesť.
– torta sa zo zeme nedá zodvihnúť ale iba zničiť.
– torta doplní jedla každým použitím, pričom sa dá použiť 6 krát.

Názov veciIngrediencieVstup >> výstup
Cake (torta)3x milk (mlieko)
2x sugar (cukor)
1x egg (vajce)
3x wheat (pšenica)
Cake (torta)