Coal (uhlie)Coal (uhlie)Popis:
– uhlie získavame vyťažením uhľovej rudy.
– uhlie môžeme využiť ako palivo pre pec a poháňaný vozík.
– z uhlia sa vyrábajú fakle.