Cocoa beans (kakaové bôby)Cocoa beans (kakaové bôby)Popis:
– pomocou kakaových bôbov sa dá ovca zamaľovať na hnedú farbu a po jej ostrihaní získame 2-4 hnedé vlny.
– z kakaových bôbov sa dá vyrobiť : hnedá vlna a koláčiky.
– kakaové bôby sa dajú nájsť v dungeonových truhliciach.
– dajú sa pestovať na džungľovom dreve.