Crafting receptyStavebné materiály
Jedlo
Zbrane
Brnenia
Nástroje
Vlna, Farby
Mechanizácia
Potiony

Názov veciIngrediencieVstup >> výstup
Wooden planks (drevené dosky)1x wood (drevo)Wooden planks (drevené dosky)
Crafting Table (pracovný stôl)4x wooden planks (drevené dosky)Crafting Table (pracovný stôl)
Glass pane (okno)6x glass (sklo)Glass pane (okno)
Stick (palička)1x wooden planks (drevené dosky)Stick (palička)
Torch (fakľa)1x stick (palička)
1x coal (uhlie)
Torch (fakľa)
Chest (truhlica)8x wooden planks (drevené dosky)Chest (truhlica)
Furnace (pec)9x cobblestoneFurnace (pec)
Bed (posteľ)3x wool (vlna)
3x wooden planks (drevené dosky)
Bed (posteľ)
Boat (loď)5x wooden planks (drevené dosky)Boat (loď)
Bone meal (kostná múčka)1x bone (kosť)Bone meal (kostná múčka)
Book (kniha)3x paper (papier)Book (kniha)
Bookshelf (regál)6x wooden planks (drevené dosky)
3x book (kniha)
Bookshelf (regál)
Bowl (miska)3x wooden planks (drevené dosky)Bowl (miska)
Bread (chlieb)3x wheat (pšenica)Bread (chlieb)
Brick block (tehlová kocka)4x brick (tehla)Brick block (tehlová kocka)
Bucket (vedro)3x iron ingot (železná tehlička)Bucket (vedro)
Button (tlačidlo)2x stone (kameň)Button (tlačidlo)
Cake (torta)3x milk (mlieko)
2x sugar (cukor)
1x egg (vajce)
3x wheat (pšenica)
Cake (torta)
Clay block (ílová kocka)4x clay (íl)Clay block (ílová kocka)
Cobblestone slab (dláždený schod)3x cobblestoneCobblestone slab (dláždený schod)
Cobblestone stairs (dláždené schody)6x cobblestoneCobblestone stairs (dláždené schody)
Cookie (koláčik)2x wheat (pšenica) 1x cocoa beans (kakaové bôby)Cookie (koláčik)
Fence (plot)6x stick (palička)Fence (plot)
Stone brick (kamenná tehla)4x stone (kameň)Stone brick (kamenná tehla)
Fishing rod (udica)3x stick (palička) 2x string (vlákno)Fishing rod (udica)
Flint and steel1x flint (kremeň)
1x iron ingot (železná tehlička)
Flint and steel
Glowstone block (žiarivá kocka)4x glowstone dust (žiarivý prášok)Glowstone block (žiarivá kocka)
Golden apple (zlaté jablko)8x gold block (zlatá kocka)
1x apple (jablko)
Golden apple (zlaté jablko)
Jack-O-Lantern1x torch (fakľa)
1x pumpkin (tekvica)
Jack-O-Lantern
Ladder (rebrík)7x stick (palička)Ladder (rebrík)
Map (mapa)8x paper (papier)
1x compass (kompas)
Map (mapa)
Mushroom Stew (hríbová polievka)1x red mushroom (červený hríb)
1x brown mushroom (hnedý hríb)
Mushroom Stew (hríbová polievka)
Painting (obraz)8x stick (palička)
1x wool (vlna)
Painting (obraz)
Paper (papier)3x Sugar cane (cukrová trstina)Paper (papier)
Sandstone (pieskovec)4x sand (piesok)Sandstone (pieskovec)
Sandstone slab (pieskovcový schod)3x sandstone (pieskovec)Sandstone slab (pieskovcový schod)
Shears (nožnice)2x iron ingot (železná tehlička)Shears (nožnice)
Sign (tabuľa)6x wooden planks (drevené dosky)
1x stick (palička)
Sign (tabuľa)
Snow block (snehová kocka)4x snowball (snehová guľa)Snow block (snehová kocka)
Stone slab (kamenný schod)3x stone (kameň)Stone slab (kamenný schod)
Sugar (cukor)1x sugar cane (cukrová trstina)Sugar (cukor)
TNT4x sand (piesok)
5x gunpowder (pušný prach)
TNT
Wooden door (drevené dvere)6x wooden planks (drevené dosky)Wooden door (drevené dvere)
Wooden slab (drevený schod)3x wooden planks (drevené dosky)Wooden slab (drevený schod)
Wooden stairs (drevené schody)6x wooden planks (drevené dosky)Wooden stairs (drevené schody)
Wool (vlna) 4x string (vlákno)Wool (vlna)
Wooden pickaxe (drevený krompáč)2x stick (palička)
3x wooden planks (drevené dosky)
Wooden Pickaxe (drevený krompáč)
Wooden axe (drevená sekera)2x stick (palička)
3x wooden planks (drevené dosky)
Wooden axe (drevená sekera)
Wooden hoe (drevená motyka)2x stick (palička)
2x wooden planks (drevené dosky)
Wooden hoe (drevená motyka)
Wooden shovel (drevená lopata)2x stick (palička)
1x wooden planks (drevené dosky)
Wooden shovel (drevená lopata)
Stone Pickaxe (kamenný krompáč)2x stick (palička)
3x cobblestone
Stone Pickaxe (kamenný krompáč)
Stone axe (kamenná sekera)2x stick (palička)
3x cobblestone
Stone axe (kamenná sekera)
Stone hoe (kamenná motyka)2x stick (palička)
2x cobblestone
Stone hoe (kamenná motyka)
Stone shovel (kamenná lopata)2x stick (palička)
2x cobblestone
Stone shovel (kamenná lopata)
Gold Pickaxe (zlatý krompáč)2x stick (palička)
3x gold ingot (zlata tehlička)
Gold Pickaxe (zlatý krompáč)
Gold axe (zlatá sekera)2x stick (palička)
3x gold ingot (zlata tehlička)
Gold axe (zlatá sekera)
Gold hoe (zlatá motyka)2x stick (palička)
2x gold ingot (zlata tehlička)
Gold hoe (zlatá motyka)
Gold shovel (zlatá lopata)2x stick (palička)
1x gold ingot (zlata tehlička)
Gold shovel (zlatá lopata)
Iron Pickaxe (železný krompáč)2x stick (palička)
3x iron ingot (železná tehlička)
Iron Pickaxe (železný krompáč)
Iron axe (železná sekera)2x stick (palička)
3x iron ingot (železná tehlička)
Iron axe (železná sekera)
Iron hoe (železná motyka)2x stick (palička)
2x iron ingot (železná tehlička)
Iron hoe (železná motyka)
Iron shovel (železná lopata)2x stick (palička)
1x iron ingot (železná tehlička)
Iron shovel (železná lopata)
Diamond Pickaxe (diamantový krompáč)2x stick (palička)
3x diamond (diamant)
Diamond Pickaxe (diamantový krompáč)
Diamond Axe (diamantová sekera)2x stick (palička)
3x diamond (diamant)
Diamond Axe (diamantová sekera)
Diamond hoe (diamantová motyka)2x stick (palička)
2x diamond (diamant)
Diamond hoe (diamantová motyka)
Diamond shovel (diamantová lopata)2x stick (palička)
1x diamond (diamant)
Diamond shovel (diamantová lopata)
Clock (hodinky)1x Redstone dust
4x gold ingot (zlata tehlička)
Clock (hodinky)
Compass (kompas)4x iron ingot (železná tehlička)
1x Redstone dust
Compass (kompas)
Rail (koľajnica)6x iron ingot (železná tehlička)
1x stick (palička)
Rail (koľajnica)
Detector rail (detektorová koľajnica)6x gold ingot (zlata tehlička)
1x Redstone dust
1x Stone pressure plate (kamenná tlaková doska)
Detector rail (detektorová koľajnica)
Powered rail (poháňacia koľajnica)6x gold ingot (zlata tehlička)
1x stick (palička)
1x Redstone dust
Powered rail (poháňacia koľajnica)
Minecart (vozík)5x iron ingot (železná tehlička)Minecart
Powered minecart (poháňaný vozík)1x furnace (pec)
1x minecart (vozík)
Powered minecart (poháňaný vozík)
Storage minecart (vozík s truhlicou)Chest (truhlica)
1x minecart (vozík)
Storage minecart (vozík s truhlicou)
Redstone torch1x Redstone dust
1x stick (palička)
Redstone torch
Button (tlačidlo)2x stone (kameň)Button (tlačidlo)
Lever (páčka)1x stick (palička)
1x cobblestone
Lever (páčka)
Dispenser (automat)7x cobblestone
1x Redstone dust
1x bow (luk)
Dispenser (automat)
Jukebox (hracia skrinka)8x wooden planks (drevené dosky)
1x diamond (diamant)
Jukebox(hracia skrinka)
Note block (hracia skrinka)8x wooden planks (drevené dosky)
1x Redstone dust
Note block (hracia skrinka)
Repeater (zosilňovač)1x Redstone dust
2x redstone torch
Repeater (zosilňovač)
Piston (piest)3x wooden planks (drevené dosky)
4x cobblestone
1x iron ingot (železná tehlička)
1x Redstone dust
Piston (piest)
Sticky piston (lepkavý piest)1x piston (piest)
1x slimeball (sliz)
Sticky piston (lepkavý piest)
Trapdoor (poklop)6x wooden planks (drevené dosky)Trapdoor (poklop)
Tripwire hook (úchyt nástražnej šnúry)1x iron ingot (železná tehlička)
1x stick (palička)
1x wooden planks (drevené dosky)
Tripwire hook (úchyt nástražnej šnúry)
Wooden pressure plate (drevená tlaková doska)2x wooden planks (drevené dosky)Wooden pressure plate (drevená tlaková doska)
Stone pressure plate (kamenná tlaková doska)2x stone (kameň)Stone pressure plate (kamenná tlaková doska)
Iron door (železné dvere)6x iron ingot (železná tehlička)Iron door (železné dvere)
Wooden Sword (drevený meč)1x stick (palička) 2xwooden planks (drevené dosky)Wooden sword(drevený meč)
Stone Sword (kamenný meč)1x stick (palička) 2x cobblestoneStone sword(kamenný meč)
Gold Sword (zlatý meč)1x stick (palička) 2x gold ingot (zlata tehlička)Gold Sword (zlatý meč)
Iron Sword (železný meč)1x stick (palička) 2x iron ingot (železná tehlička)Iron Sword (železný meč)
Diamond Sword (diamantový meč)1x stick (palička) 2x diamond (diamant)Diamond Sword (diamantový meč)
Bow (luk)3x stick (palička) 3x string (vlákno)Bow (luk)
Arrows (šípy) 1x flint (kremeň) 1x stick (palička) 1x feather (pierko)Arrow (šípy)
Blaze Powder (horiaci prášok)1x blaze rod (horiaca tyč)Blaze Powder (horiaci prášok))
Brewing Stand (miešacia nádoba)1x blaze rod (horiaca tyč)
3x cobblestone
Brewing Stand (miešacia nádoba)
Cauldron (kotol)7x iron ingot (železná tehlička)Cauldron (kotol)
Eye of Ender (oko enderu)1x ender pearl (ender perla)
1x blaze powder (horiaci prášok)
Eye of Ender (oko enderu)
Glass Bottle (sklenená fľaška)3x glass (sklo)Glass Bottle (sklenená fľaška)
Pumpkin seeds (tekvicové semiačka)1x pumpkin (tekvica)Pumpkin seeds (tekvicové semiačka)
Magma cream (magma krém)1x slimeball (sliz)
1x blaze powder (horiaci prášok)
Magma cream (magma krém)
Fermented Spider Eye (fermentované oka pavúka)1x spider eye (oko pavúka)
1x sugar (cukor)
1x brown mushroom (hnedý hríb)
Fermented Spider Eye (fermentované oka pavúka)
Gold ingot (zlata tehlička)9x gold nugget (kúsok zlata)Gold ingot (zlata tehlička)
Glistering Melon (žiarivý melón)1x melon slice (kúsok melónu)
1x gold nugget (kúsok zlata)
Glistering Melon (žiarivý melón)
Gold nugget (kúsok zlata)1x gold ingot (zlatá tehlička)Gold nugget (kúsok zlata)
Nether brick stairs (netherové tehlové schody)6x nether brick (netherová tehlová kocka)Nether brick stairs (netherové tehlové schody)
Enchantment Table (enchantovací stolík)1x book (kniha)
2x diamond (diamant)
4x obsidian
Enchantment Table (enchantovací stolík)
Wool (vlna) 4x string (vlákno)Wool (vlna)
Lime dye (limetová farba)1x cactus green (kaktusová zelená)
1x bone meal (kostná múčka)
Lime dye (limetová farba)
Lime wool (limetová vlna)1x wool (vlna)
1x lime dye (limetová farba)
Lime wool (limetová vlna)
Magenta dye (purpurová farba)1x purple dye (fialová farba)
1x pink dye (ružová farba)
Magenta dye (purpurová farba)
Magenta dye (purpurová farba)1x lapis lazuli
1x pink dye (ružová farba)
1x rose red (červená farba)
Magenta dye (purpurová farba)
Magenta dye (purpurová farba)1x lapis lazuli
1x bone meal (kostná múčka)
2x rose red (červená farba)
Magenta dye (purpurová farba)
Magenta wool (purpurová vlna)1x wool (vlna)
1x magenta dye (purpurová farba)
Magenta wool (purpurová vlna)
Orange dye (oranžová farba)1x rose red (červená farba)
1x dandelion yellow (púpavovo žltá)
Orange dye (oranžová farba)
Orange wool (oranžová vlna)1x wool (vlna)
1x orange dye (oranžová farba)
Orange wool (oranžová vlna)
Pink dye (ružová farba)1x rose red (červená farba)
1x bone meal (kostná múčka)
Pink dye (ružová farba)
Pink wool (ružová vlna)1x wool (vlna)
1x pink dye (ružová farba)
Pink wool (ružová vlna)
Purple dye (fialová farba)1x rose red (červená farba)
1x lapis lazuli
Purple dye (fialová farba)
Purple wool (fialová vlna)1x wool (vlna)
1x purple dye (fialová farba)
Purple wool (fialová vlna)
Rose red (červená farba)1x Rose (ruža)Rose red (červená farba)
Red wool (červená vlna)1x wool (vlna)
1x rose red (červená farba)
Red wool (červená vlna)
Dandelion yellow (púpavovo žltá)1x dandelion (púpava)Dandelion yellow (púpavovo žltá)
Yellow wool (žltá vlna)1x dandelion yellow (púpavovo žltá)
1x wool (vlna)
Yellow wool (žltá vlna)
Light blue dye (Svetlo modrá farba)1x lapis lazuli
1x bone meal (kostná múčka)
Light blue dye (Svetlo modrá farba)
Light blue wool (Svetlo modrá vlna)1x wool (vlna)
1x light blue dye (Svetlo modrá farba)
Light blue wool (Svetlo modrá vlna)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)1x bone meal (kostná múčka)
1x gray dye (šedá farba)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)2x bone meal (kostná múčka)
1x ink sac (atrament)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)
Light gray wool (Svetlo šedá vlna)1x wool (vlna)
1x light gray dye (Svetlo šedá farba)
Light gray wool (Svetlo šedá vlna)
Cyan dye (azúrové farbivo)1x lapis lazuli
1x cactus green (kaktusová zelená)
1x cyan dye (azúrové farbivo)
Cyan wool (azúrová vlna)1x wool (vlna)
1x cyan dye (azúrové farbivo)
Cyan wool (azúrová vlna)
Black wool (čierna vlna)1x wool (vlna)
1x ink sac (atrament)
Black wool (čierna vlna)
Blue wool (modrá vlna)1x wool (vlna)
1x lapis lazuli
Blue wool (modrá vlna)
Gray dye (šedá farba)1x ink sac (atrament)
1x bone meal (kostná múčka)
Gray dye (šedá farba)
Gray wool (šedá vlna)1x wool (vlna)
1x gray dye (šedá farba)
Gray wool (šedá vlna)
Green wool (zelená vlna)1x wool (vlna)
1x cactus green (kaktusová zelená)
Green wool (zelená vlna)

Pridaj komentár