NástrojeNázov veciIngrediencieVstup >> výstup
Wooden pickaxe (drevený krompáč)2x stick (palička) 3x wooden planks (drevené dosky)Wooden Pickaxe (drevený krompáč)
Wooden axe (drevená sekera)2x stick (palička) 3x wooden planks (drevené dosky)Wooden axe (drevená sekera)
Wooden hoe (drevená motyka)2x stick (palička) 2x wooden planks (drevené dosky)Wooden hoe (drevená motyka)
Wooden shovel (drevená lopata)2x stick (palička) 1x wooden planks (drevené dosky)Wooden shovel (drevená lopata)
Stone Pickaxe (kamenný krompáč)2x stick (palička) 3x cobblestoneStone Pickaxe (kamenný krompáč)
Stone axe (kamenná sekera)2x stick (palička) 3x cobblestoneStone axe (kamenná sekera)
Stone hoe (kamenná motyka)2x stick (palička) 2x cobblestoneStone hoe (kamenná motyka)
Stone shovel (kamenná lopata)2x stick (palička) 2x cobblestoneStone shovel (kamenná lopata)
Gold Pickaxe (zlatý krompáč)2x stick (palička) 3x gold ingot (zlata tehlička)Gold Pickaxe (zlatý krompáč)
Gold axe (zlatá sekera)2x stick (palička) 3x gold ingot (zlata tehlička)Gold axe (zlatá sekera)
Gold hoe (zlatá motyka)2x stick (palička) 2x gold ingot (zlata tehlička)Gold hoe (zlatá motyka)
Gold shovel (zlatá lopata)2x stick (palička) 1x gold ingot (zlata tehlička)Gold shovel (zlatá lopata)
Iron Pickaxe (železný krompáč)2x stick (palička) 3x iron ingot (železná tehlička)Iron Pickaxe (železný krompáč)
Iron axe (železná sekera)2x stick (palička) 3x iron ingot (železná tehlička)Iron axe (železná sekera)
Iron hoe (železná motyka)2x stick (palička) 2x iron ingot (železná tehlička)Iron hoe (železná motyka)
Iron shovel (železná lopata)2x stick (palička) 1x iron ingot (železná tehlička)Iron shovel (železná lopata)
Diamond Pickaxe (diamantový krompáč)2x stick (palička) 3x diamond (diamant)Diamond Pickaxe (diamantový krompáč)
Diamond Axe (diamantová sekera)2x stick (palička) 3x diamond (diamant)Diamond Axe (diamantová sekera)
Diamond hoe (diamantová motyka)2x stick (palička) 2x diamond (diamant)Diamond hoe (diamantová motyka)
Diamond shovel (diamantová lopata)2x stick (palička) 1x diamond (diamant)Diamond shovel (diamantová lopata)

Pridaj komentár