Vlna – farby



 

Názov veciIngrediencieVstup >> výstup
Wool (vlna) 4x string (vlákno)Wool (vlna)
Lime dye (limetová farba)1x cactus green (kaktusová zelená)
1x bone meal (kostná múčka)
Lime dye (limetová farba)
Lime wool (limetová vlna)1x wool (vlna)
1x lime dye (limetová farba)
Lime wool (limetová vlna)
Magenta dye (purpurová farba)1x purple dye (fialová farba)
1x pink dye (ružová farba)
Magenta dye (purpurová farba)
Magenta dye (purpurová farba)1x lapis lazuli
1x pink dye (ružová farba)
1x rose red (červená farba)
Magenta dye (purpurová farba)
Magenta dye (purpurová farba)1x lapis lazuli
1x bone meal (kostná múčka)
2x rose red (červená farba)
Magenta dye (purpurová farba)
Magenta wool (purpurová vlna)1x wool (vlna)
1x magenta dye (purpurová farba)
Magenta wool (purpurová vlna)
Orange dye (oranžová farba)1x rose red (červená farba)
1x dandelion yellow (púpavovo žltá)
Orange dye (oranžová farba)
Orange wool (oranžová vlna)1x wool (vlna)
1x orange dye (oranžová farba)
Orange wool (oranžová vlna)
Pink dye (ružová farba)1x rose red (červená farba)
1x bone meal (kostná múčka)
Pink dye (ružová farba)
Pink wool (ružová vlna)1x wool (vlna)
1x pink dye (ružová farba)
Pink wool (ružová vlna)
Purple dye (fialová farba)1x rose red (červená farba)
1x lapis lazuli
Purple dye (fialová farba)
Purple wool (fialová vlna)1x wool (vlna)
1x purple dye (fialová farba)
Purple wool (fialová vlna)
Rose red (červená farba)1x Rose (ruža)Rose red (červená farba)
Red wool (červená vlna)1x wool (vlna)
1x rose red (červená farba)
Red wool (červená vlna)
Dandelion yellow (púpavovo žltá)1x dandelion (púpava)Dandelion yellow (púpavovo žltá)
Yellow wool (žltá vlna)1x dandelion yellow (púpavovo žltá)
1x wool (vlna)
Yellow wool (žltá vlna)
Light blue dye (Svetlo modrá farba)1x lapis lazuli
1x bone meal (kostná múčka)
Light blue dye (Svetlo modrá farba)
Light blue wool (Svetlo modrá vlna)1x wool (vlna)
1x light blue dye (Svetlo modrá farba)
Light blue wool (Svetlo modrá vlna)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)1x bone meal (kostná múčka)
1x gray dye (šedá farba)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)2x bone meal (kostná múčka)
1x ink sac (atrament)
Light gray dye (Svetlo šedá farba)
Light gray wool (Svetlo šedá vlna)1x wool (vlna)
1x light gray dye (Svetlo šedá farba)
Light gray wool (Svetlo šedá vlna)
Cyan dye (azúrové farbivo)1x lapis lazuli
1x cactus green (kaktusová zelená)
1x cyan dye (azúrové farbivo)
Cyan wool (azúrová vlna)1x wool (vlna)
1x cyan dye (azúrové farbivo)
Cyan wool (azúrová vlna)
Black wool (čierna vlna)1x wool (vlna)
1x ink sac (atrament)
Black wool (čierna vlna)
Blue wool (modrá vlna)1x wool (vlna)
1x lapis lazuli
Blue wool (modrá vlna)
Gray dye (šedá farba)1x ink sac (atrament)
1x bone meal (kostná múčka)
Gray dye (šedá farba)
Gray wool (šedá vlna)1x wool (vlna)
1x gray dye (šedá farba)
Gray wool (šedá vlna)
Green wool (zelená vlna)1x wool (vlna)
1x cactus green (kaktusová zelená)
Green wool (zelená vlna)