Glowstone dust (žiarivý prášok)Glowstone dust (žiarivý prášok)

Popis:
– získavame vyťažením žiarivej kocky
– používa sa na výrobu žiarivej kocky.