Hoe (motyka)Hoe (motyka)
Popis: Motyka slúži na prípravu hliny, na tej potom môžeme pestovať pšenicu.Tabuľka výdrže:

Názov veciVýdrž
Wooden hoe (drevená motyka)60 použití
Stone hoe (kamenná motyka)132 použití
Gold hoe (zlatá motyka)33 použití
Iron hoe (železná motyka)251 použití
Diamond hoe (diamantová motyka)1562 použití
Názov veciIngrediencieVstup >> výstup
Wooden hoe (drevená motyka)2x stick (palička) 2x wooden planks (drevené dosky)Wooden hoe (drevená motyka)
Stone hoe (kamenná motyka)2x stick (palička) 2x cobblestoneStone hoe (kamenná motyka)
Gold hoe (zlatá motyka)2x stick (palička) 2x gold ingot (zlata tehlička)Gold hoe (zlatá motyka)
Iron hoe (železná motyka)2x stick (palička) 2x iron ingot (železná tehlička)Iron hoe (železná motyka)
Diamond hoe (diamantová motyka)2x stick (palička) 2x diamond (diamant)Diamond hoe (diamantová motyka)