Iron ore (železná ruda)Iron ore (železná ruda)Nástroj : Krompáč (kamenný alebo lepší)
Popis:
– roztavením železnej rudy v peci získame železné tehličky.