Music discs (hudobná platňa)Green disc (zelený disk)Popis:
– keď vložíme hudobný disk do hracej skrinky tak bude hrať hudbu.
– oba disky majú v sebe inú hudbu
– hudobné disky majú 8% šancu že sa vyskytnú v dungeonovej truhlici, ale tiež vypadnú z creepera, ktorý bol zabitý skeletonom.

Gold disc (zlatý disk)

Pridaj komentár