Potions (potiony)Potions (potiony)Popis:
– potiony sú vyrábané miešaním rôznych ingrediencii v miešacej nádobe, základná ingrediencia je sklenená fľaška naplnená vodou.
– poznáme 6 základných ingrediencii a to:
Blaze Powder (blaze-ov prášok) Sugar (cukor) Magma cream (magma krém) Spider eye (oko pavúka) Ghast tear (slza ghasta) Glistering Melon (žiarivý melón)


– existujú ďalšie 3 ingrediencie, ktoré majú špeciálne funkcie a tu sú:
Redstone dust (redstone prášok) – predlžuje dobu trvania potionu ale znižuje jeho účinok
Glowstone dust (žiarivý prášok) – zosilňuje účinky potionu ale znižuje dobu trvania
Gunpowder (pušný prach) – premení potion na výbušný potion.

Brewing Stand (miešacia nádoba)
Miešanie potionov v miešacej nádobe funguje tak, že hore dáme ingredienciu a dole dáme potiony, na ktoré ju chceme aplikovať.
Strom tvorby potionov:
(kliknite pre zväčšenie)

Pridaj komentár