String (vlákno)String (vlákno)

Popis:
– vlákno sa dá získať zabíjaním pavúkov a jaskynných pavúkov (z každého 0-2 vlákna).
– vlákna sa používajú na výrobu luku, udice a vlny.