Torch (fakľa)Torch (fakľa)

Popis:
Svietivosť: 14
– fakle sa vyrábajú z paličiek a uhlia.
– fakle slúžia na osvetľovanie temných priestorov.

Názov veciIngrediencieVstup >> výstup
Torch (fakľa)1x stick (palička)
1x coal (uhlie)
Torch (fakľa)